Event Horizon Telescope Animated Movie

Event Horizon Telescope Animated Movie

Само преди малко повече от 100 години Айнщайн показа как гравитацията може да бъде представена като изкривяване на пространство-времето. Неговите уравнения разкриха, че достатъчно малък […] Read More